01-2

ຂົງເຂດການບໍລິການ

ອຸດສາຫະກໍາວົງຈອນປະສົມປະສານ
ອຸດສາຫະ ກຳ ພະລັງງານ ໃໝ່
ອຸດສາຫະ ກຳ ອາຫານແລະຢາ
ອຸດສາຫະ ກຳ ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ
ອຸດສາຫະກໍາການສະແດງກະດານແບນ
ອຸດສາຫະ ກຳ ວິທະຍາສາດຊີວິດ
ອຸດສາຫະ ກຳ ການກໍ່ສ້າງສາທາລະນະ
ສູນຂໍ້ມູນອິນເຕີເນັດ (IDC)

02-3

ບໍລິການຂະບວນການທັງ ໝົດ

ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາແລະອອກແບບ
ການຄຸ້ມຄອງວິສະວະ ກຳ
ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ
ການຂົນສົ່ງການຄ້າ
ການກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງ
ການ ດຳ ເນີນງານແລະການ ບຳ ລຸງຮັກສາ