• BorgWarner

  • ການາດາແສງຕາເວັນ

  • ບໍລິສັດວິທະຍາສາດດ້ານວັດສະດຸ ທຳ ອິດ (ປະເທດໄທ) ຈຳ ກັດ.

  • ບໍລິສັດ MLT SOLAR ENERGY (ປະເທດໄທ)

  • ມຽນມາ SSI

  • ບໍລິສັດ PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO (ອິນໂດເນເຊຍ)

  • ອາຫານ Qiaqia

  • Trina Solar (ປະເທດໄທ)

  • Uniteck